Informácia o legislatívnych zmenách platných od 1. 4. 2022
Nová zákonná úprava rozširuje okruh zraniteľných odberateľov elektriny alebo plynu, ktorí majú od 1. 1. 2023 právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zdroj: https://www.vse.sk/web/sk/vse/aktuality/info-o-legislativnych-zmenach-platnych-od-01-04-2022
Read More
Posledné články
Kategórie
sk_SKSlovak