Legislatívna sekcia

Navštívte našu legislatívnu sekciu pre prekliky na dôležité zdroje a webstránky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť všetky aspekty solárnej legislatívy.

OKTE
OKTE, a.s. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky...
SEPS
Pôsobíme ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, vrátane Slovenského elektroenergetického dispečingu...
SIEA
Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva...
SEZ
SEZ – KES pôsobí na Slovensku od roku 1992, ako neziskové, nezávislé profesijné združenie elektrotechnikov, projektantov, revíznych technikov...
SAPI
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je mimovládne profesionálne záujmové združenie...
URSO
OKTE, a. s., organizuje a vyhodnocuje krátkodobý trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie...
sk_SKSlovak